DAS5306   -   INFORMÁTICA INDUSTRIAL II   -   2014/1
Média = ( 2.P1 + 2.P2 + 2.P3 + T ) / 7
T representa a média aritmética dos trabalhos
T1 – RelógiosT2 – Programação concorrenteT3 – Programação concorrente

P1
P2 P3 t1 t2 t3 T media exame media final

Leandro H S 7,0 6,5 8,1 3,5 10,0 8,5 0,0 6,2 6,2 n n 6,0
Lucas N C 10,0 9,0 11,3 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 n n 10,0
Matheus D da S e S 3,5 0,0 0,0 4,0 9,0 0,0 0,0 3,0 2,6 n n 2,5
Nathaniel S de O 5,0 7,1 8,9 6,0 10,0 9,0 10,0 9,7 7,1 n n 7,0
Paulo H de O C 4,0 5,0 6,3 7,0 9,0 0,0 0,0 3,0 5,4 8,0 6,7 6,5
Sergio M P S J 6,0 5,1 6,4 7,0 10,0 10,0 0,0 6,7 6,5 n n 6,5
Vanessa S V 8,5 6,1 7,6 4,5 10,0 10,0 10,0 10,0 7,3 n n 7,5
Viccenzo C B 9,0 10,0 12,5 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 n n 10,0
Vinícius D W 6,0 9,0 11,3 7,0 10,0 10,0 0,0 6,7 7,9 n n 8,0
Yohannes A T S 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 9,5 0,0 6,5 0,9 n n 1,0

Alex J G de A 5,0 1,5 1,9 2,0 10,0 8,5 0,0 6,2 3,4
1,7 3,5
Augusto J T 8,5 5,6 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 n n 6,5
Dandara C C 4,0 3,0 3,8 5,5 10,0 9,5 10,0 9,8 5,2 6,5 5,8 6,0
Deivid W 4,5 0,5 0,6 0,0 10,0 9,0 0,0 6,3 2,4 n n 2,5
Eduardo C K 4,5 3,5 4,4 5,5 10,0 0,0 10,0 6,7 5,1 6,5 5,8 6,0
Fabiano P 7,5 6,5 8,1 7,0 10,0 0,0 0,0 3,3 6,9 n n 7,0
Fábio N de O A 0,0 1,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 n n 0,5
Felippe S da R 9,0 9,3 11,6 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,6 n n 9,5
Fernanda K O 6,0 4,0 5,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 6,0 5,0 5,0
Fernando T R 7,0 6,5 8,1 7,2 10,0 10,0 10,0 10,0 7,8 n n 8,0
Gilson A L 7,0 2,0 2,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 6,5 5,8 6,0
Gislaine H 6,0 7,1 8,9 6,5 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 n n 7,5
Jean C P D 7,0 1,0 1,3 6,5 10,0 0,0 10,0 6,7 5,2 6,5 5,8 6,0
Jean C de C G 3,5 3,5 4,4 0,0 10,0 0,0 0,0 3,3 2,7 n n 2,5
Pedro C G 7,5 3,0 3,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 9,0 6,8 7,0
Renan E R D 6,0 7,8 9,8 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,4 n n 7,5
Thaisa R V 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 n n 2,0
Vinicius G da S 4,5 3,0 3,8 6,9 10,0 10,0 10,0 10,0 5,8 n n 6,0

Renato N F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n n 0


5,6 4,3 5,4 4,8