Notas de Sistemas Operacionais Distribuídos e de Redes

1998/II

Média = 0.3 * P1 + 0.3 * P2 + 0.1 * T1 + 0.3 * T2

 
                      T1       P1        P2      T2     Conceito

Alexandre Cervieri    10       10        10             A                A
Andre Nacul           10        9        10             A                A
Eduardo Londero       10        6        10             A                A
Gustavo Torres        10        8        10             A                A
Gustavo Rodrigues     10        9        10             A                A
Luciano Silva         10       10        10             A                A
Mauricio Pilla        10        7        10             A                A
Ricardo Mattia        10        9        10             A                A
Tiago Veit            10        7        10             A                A
 

Obs:
    Eu corrigi a P2 !!!
    As notas da P2 variaram entre 9.5 e 10, mas como presente para a turma
arredondei todas para 10.